Certyfikaty

Zarządzanie jakością:ISO


Posiadanie Certyfikatu oznacza, że wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością


 

W dziedzinie oprogramowania, systemów operacyjnych i sieciowych: 

W dziedzinie sprzętu: