ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU

ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU
SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora
w SEDKOMP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 grudnia 2019 roku (dzień przekształcenia) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora w SEDKOMP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. SEDKOMP Spółka z o.o. jest następcą prawnym spółki jawnej.

SEDKOMP Sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817059.

Zarząd SEDKOMP Sp. z o.o. składa się z jednej osoby - Zdzisława Sawickiego Prezesa Zarządu, będącego dotychczasowym wspólnikiem spółki jawnej uprawnionym do jej samodzielnego reprezentowania.

Siedziba Spółki i jej adres nie uległy zmianie. Nie uległy również zmianie numery REGON i NIP, jak również numery dotychczasowych rachunków bankowych.

SEDKOMP Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki jawnej - SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora.

SEDKOMP Sp. z o.o. stała się z mocy prawa stroną wszystkich umów zawartych przez spółkę jawną - SEDKOMP Spółka Jawna Sawicki, Sikora. Na SEDKOMP Sp. z o.o. przeszły wszystkie przysługujące SEDKOMP Spółce Jawnej Sawicki, Sikora prawa majątkowe - własność nieruchomości i ruchomości, w tym maszyny, urządzenia, towary - oraz wszelkie prawa niemajątkowe, w szczególności koncesje, zezwolenia, licencje, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych.

Z uwagi na powyższe wszelkie dokumenty proszę „wystawiać" uwzględniając dokonane przekształcenie, w tym zmianę nazwy i formy prawnej Spółki.

Serwis


  • Sprzęt komputerowy
  • Kasy fiskalne
  • Sieci komputerowe

Wdrożenia


  • Comarch ERP Optima
  • Comarch ERP XL
  • Comarch ERP Altum

Sprzedaż


  • Sprzęt komputerowy
  • Oprogramowanie

Podpis elektroniczny


Używamy plików cookies, aby zapewnić funkcjonalność naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. zobacz więcej...

Copyright © 2013 SEDKOMP